Phông chữ
Những trải nghiệm hãi hùng trong trại tập trung của phát xít Đức sẽ được nhà văn người Ý gốc Do Thái từng bị Đức Quốc xã bắt vào cuối năm 1943, Primo Levi kể lại cho bạn đọc qua cuốn sách “Có được là người”.

Quãng đời tù nhân chuyển từ trại tập trung này đến trại tập trung khác, chứng kiến sự mất nhân tính, con người bị đẩy đến đường cùng, cuốn sách được ông hoàn thành vào năm 1947 nhưng không được chú ý. Hơn 10 năm sau đó, cuốn sách mới được “phát hiện” và nhanh chóng trở thành một hiện tượng lớn của văn chương thế giới, được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Cuốn sách đã có mặt tại Việt Nam và do NXB Hội Nhà văn phát hành. Được mô tả ngắn gọn như một biên bản nhưng cuốn sách được viết ra để lưu lại bằng chứng về sự man rợ, về tội ác của phát xít Đức và là bức tượng đài sừng sững trong lịch sử văn học như một tác phẩm lớn lao nhất mà con  người có thể viết về Lò Thiêu.

Hương Thủy