Phông chữ

Vào ngày 1-4 tới, công ty du lịch chuyên về thị trường Đức là Indochina Services Travel Group cùng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM sẽ mở lớp đào tạo hướng dẫn viên du lịch quốc tế chuyên ngành tiếng Đức tại TPHCM.

Đây là lần đầu tiên một công ty du lịch hợp tác với trường đại học để đào tạo hướng dẫn cho thị trường đang rất thiếu hướng dẫn viên như thị trường Đức.

Bà Ung Phương Dung, Giám đốc Indochina Services Travel Group, cho biết học viên sẽ học và thực tập trong thời gian 8 tháng. Khóa học sẽ gồm những nội dung như nâng cao kỹ năng tiếng Đức, tiếng Đức cho hướng dẫn viên, các kiến thức về du lịch, địa lý, lịch sử... cùng với phần thực tập tại công ty.

Học viên sẽ được những nhà điều hành du lịch người Đức của Indochina Services Travel Group hướng dẫn kỹ năng du lịch, thực tập và đi các tuyến điểm từ Huế trở vào.

Những người đã tốt nghiệp đại học, biết tiếng Đức, muốn làm hướng dẫn viên, sinh viên tiếng Đức sắp tốt nghiệp, sinh viên các trường khác muốn làm hướng dẫn viên chuyên nghiệp đều có thể đăng ký khóa học này. Mỗi lớp học sẽ chỉ có từ 25 học viên trở xuống. Công ty sẽ tuyển 10 học viên của khóa đầu tiên vào làm hướng dẫn viên chính thức của công ty.

"Từ nhiều năm qua, chúng tôi phải đối mặt với tình trạng thiếu trầm trọng hướng dẫn viên tiếng Đức, nhiều công ty khác cũng gặp tình trạng tương tự. Vì thế, chúng tôi hợp tác với trường đại học để mở khóa học này", bà nói.

Mỗi năm Indochina Services Travel Group đón khoảng 15.000 du khách Đức nhưng lại khó khăn khi tìm hướng dẫn viên, tương tự như tình hình chung của ngành du lịch TPHCM.

Đa số hướng dẫn viên tiếng Đức là những người đi hợp tác lao động, có chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ hướng dẫn viên nhưng lại thiếu bằng đại học nên hiện tại rất nhiều người không thể có thẻ hướng dẫn viên quốc tế để hành nghề.

Tại Indochina Services Travel Group, hiện có đến 14 hướng dẫn viên của công ty vẫn chưa thể đổi thẻ để hành nghề theo luật định do vướng yêu cầu về bằng đại học.

  • Đào Loan, KinhteSaigon