Phông chữ

Nửa chờ hạ
Nửa tiễn xuân
Còn đâu cái nửa trời phần cho tôi

Hội hè đình đám
Chưa thôi
Sớm nay hoa gạo đỏ rồi mới hay
 
Ti ri
Một lũ ve gày
Rủ tôi hát nhép khi này. Tức điên !
 
Tháng Ba
Giáp hạt. Gạo tiền ?
Hoe hoe giọt nắng thức miền cộng sinh
 
Cỏ non
Ngày mới thanh minh
Rưng rưng bướm gọi bạn tình mây mưa
 
Tháng Ba
Thực ảo mộng mơ

Nên   
tôi chuốc cái dại khờ bấy lâu
 
Gieo vần
Rồi lại ngắt câu
Liếc nhanh vợ bảo ấm đầu? Vô duyên !
 

  • Nguyễn Ngoc Minh - Tỉnh Thái Nguyên