Phông chữ

Mỗi năm tới Lễ tình nhân
Là anh lại thấy mùa xuân tuyệt vời
Valentin ở trên trời
Cảm ơn Thánh đã cho đời ngày yêu


 
Cho anh nói được đôi điều
Với em, người vợ sớm chiều đảm đang
Chăm lo nhà cửa đàng hoàng
Hàng trăm thứ việc rõ ràng không tên
Tề gia, con cái, lại thêm
Kinh doanh, hiếu nghĩa hai bên họ hàng
Vậy mà em chẳng lời than
Vẫn luôn vui vẻ lạc quan yêu đời
Anh xin cảm tạ ông trời
Cho anh cưới được một người vợ ngoan
Hai mươi năm đã hoàn toàn
Thủy chung từ lúc bần hàn đến nay
Vẫn luôn chia sẻ mỗi ngày
Cùng anh ngọt đắng mặn cay cuộc đời
 
Dù cho vật đổi sao dời
Thì anh vẫn mãi nói lời yêu em
 

  • Mạnh Thái, Valentine 2012