Phông chữ

Phía sau phên liếp
trời  đông chăn mỏng chờ ai
người hát rong hè phố
chiều đi hát hoài


Rét thêm đậm rét dài
con đường xưa gập ghềnh ký ức
vườn đông thao thức
lá trên cành
chao nghiêng
Nơi ngõ quen
phòng khuya đợi chờ
   vần thơ
   nén nhang

bàn viết
Rưng rưng
chùm không khí lạnh bổ xung
sương chăng mùng
phù  sa lạnh cóng
Sông ven bờ
bến  đục
   bến trong
 
 

Phạm Kim Nhung – Câu lạc bộ  thơ phường Thịnh Đán

Thành phố Thái Nguyên –  Tỉnh Thái Nguyên