Phông chữ

Việt kiều không phải họ keo
Mà là họ thật sự nghèo ai ơi
Chỉ kiếm đủ tiền về chơi
Bởi họ không thể xài khơi đồng tiền
Về vui nhưng dạ rất phiền
Bởi qua một tháng tiền này tiền kia


Tiền điện tiền nước lia chia
Tiền con đi học tiền xe tiền đường
Có người sợ bị coi thường
Muốn cho tất cả người vương mắt nhìn
Họ khoe này nọ đẹp xinh
Khoe công việc tốt gia đình giàu sang
Mấy ai hay nổi bẻ bàng
Ở nơi đất khách chạy bàn quán ăn
Tối ngày làm việc lăn xăng
Chỉ mong mẹ đỡ nhọc nhằn sớm hôm
Việt kiều chỉ có tiếng thơm
Ai đâu biết được kiếm cơm xứ người
Cũng phải nuốt lệ gượng cười
Cũng phải làm mướn cho người ta thôi
Việt kiều trong đó có tôi
Muốn về quê lắm nhưng thôi không về
Không phải lạc lỏng cơn mê
Mà vì bèo qúa sợ chê Việt Kiều

Sưu tầm