Phông chữ

Cuộc thi Hoa Hậu người Việt tại Châu Âu lần thứ 3 - 2011 đã đi đến những chặng cuối. Nối tiếp các vòng loại tại một số nước Châu Âu, vòng sơ khảo tại Đức đã diễn ra vào đêm 31/7 tại thành phố München phía Tây nước Đức.>> Xem tiếp, click!

Foto: Let, tapchihuongviet.eu