Phông chữ

Hôm 21/9/2011, cuộc triển lãm thế giới về cơ thể người được bảo quản khô nhờ phương pháp plastic hóa (plastination) được tổ chức tại Rôma, Ý. Phương pháp bảo quản này do nhà giải phẫu học người Đức Von Hagen phát minh ra, để bảo quản mẫu vật mô sinh học.

Cuộc triển lãm cho thấy toàn bộ cơ thể con người được bảo quản sống động như thật, mổ xẻ những chi tiết cấu trúc và hệ thống cơ thể.

Dưới đây là những hình ảnh...

Cơ thể người chứa một bào thai

Khách du lịch thăm quan...
Xác người chơi tennis.

Hai đứa trẻ

Chơi bóng

...và đu quay.
  • Văn Dương (theo Baodatviet)