Phông chữ

Phụ nữ nghiện rượu và thuốc lá có nguy cơ sẽ tử vong sớm hơn những nam giới có cùng thói quen. Kết quả nghiên cứu này của các nhà khoa học Pháp đã được công bố trên tạp chí Bản tin dịch tễ hàng tuần (BEH) số ra ngày 27/5.

Tiến hành điều tra khoảng 380.000 đối tượng gồm nam giới và phụ nữ trong độ tuổi từ 40 trở lên tại nhiều nước ở châu Âu, các nhà khoa học phát hiện phụ nữ phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe nhiều hơn xuất phát từ thói quen nghiện rượu và thuốc lá.

Trong giai đoạn trung bình 12 năm theo dõi, có tới hơn 26.400 phụ nữ đã tử vong. Nếu nguy cơ tử vong đối với những người không bao giờ hút thuốc là mức "1", thì nguy cơ tử vong sẽ tăng lên 1,38% đối với những nam giới hút từ 1-15 điếu thuốc/ngày, 1,86% nếu hút 16-26 điếu và 2,44% nếu hút nhiều hơn. Trong khi đó, tỷ lệ rủi ro tương ứng ở phụ nữ lần lượt là 1,32%, 2,04% và 2,44%.

Nguy cơ tử vong sẽ càng cao nếu như các đối tượng này vừa hút thuốc, vừa uống rượu. Những nam giới hút hơn 26 điếu thuốc và uống tương đương hơn 30 mililít rượu mỗi ngày, nguy cơ tử vong sẽ là 2,38% so với những nam giới không bao giờ hút thuốc và chỉ uống mức tối đa 6 mililít rượu. 

Trong khi đó, cùng trường hợp tương tự, nguy cơ tử vong ở phụ nữ sẽ là 3,88%. Rõ ràng phụ nữ phải chịu hậu quả nghiêm trọng hơn từ những thói quen có hại cho sức khỏe so với nam giới.

Các tác giả nghiên cứu trên cho biết những phụ nữ có thói quen hút thuốc nếu tiêu thụ lượng rượu vượt mức cho phép có nguy cơ tử vong cao hơn nhiều lần so với những phụ nữ hút thuốc nhưng uống ít hoặc không uống rượu.

Nghiên cứu cũng khẳng định lại các phát hiện trước đây cho rằng những người hiện đang hút thuốc có tỷ lệ tử vong cao hơn khoảng 1,5-3 lần so với những người không bao giờ hút thuốc./.

  • theo TTXVN