Phông chữ

Hạ viện Đức (Bundestag) đã thông qua Luật cư trú sửa đổi liên quan tới người nước ngoài, trong đó có những sửa đổi quan trọng về quyền lưu trú, học nghề và trục xuất.

 

Luật được Hạ viện Đức thông qua ngày 2/7 quy định đối với những người nước ngoài đang có quy chế lưu trú tạm thời, nếu hội nhập tốt sẽ được cấp giấy phép lưu trú với điều kiện đã ở Đức ít nhất 8 năm, biết tiếng Đức và có thể tự nuôi sống bản thân. Với người có con nhỏ và thanh thiếu niên thì thời hạn này được giảm xuống lần lượt là 6 năm và 4 năm.

Đối với việc học nghề, những người nước ngoài đang học nghề sẽ không bị cưỡng chế trục xuất trong thời gian học mặc dù họ chỉ được hưởng quy chế lưu trú tạm thời. Sau khi học nghề xong, những người này sẽ có một khoảng thời gian để đi xin việc và nếu xin được việc sẽ nhận được giấy phép lưu trú.

Liên quan đến việc trục xuất, hệ thống trục xuất cũ gồm ba mức "cấp thiết“, "thông thường“ hoặc "trục xuất tùy hoàn cảnh“, sẽ được thay thế bằng hệ thống được cân nhắc giữa "lợi ích trục xuất“ của nhà nước với "lợi ích lưu trú“ của người liên quan, trong đó lưu ý tới quan hệ gia đình hoặc mối quan hệ với nước Đức của người đó.

Ngoài ra, luật cũng có những sửa đổi theo hướng thắt chặt hơn đối với các đối tượng thuộc diện xem xét trục xuất. Theo đó, những ai che giấu hoặc khai man nhân thân, nhập cảnh bất hợp pháp có đường dây vào Đức có thể bị giam để chờ cưỡng chế trục xuất.

Một điểm mới khác trong luật là cơ quan chức năng Đức có thể áp đặt lệnh cấm nhập cảnh có thời hạn đối với những người nước ngoài đã bị trục xuất hoặc bị đẩy trả lại.

Dư luận người nước ngoài tại Đức cho rằng dự luật mới cởi mở hơn với những người hội nhập tốt, song cũng thắt chặt hơn với các trường hợp người nước ngoài vi phạm luật pháp sở tại hoặc nhập cảnh bất hợp pháp vào Đức.

Với sự sửa đổi về quyền lưu trú theo luật này, hàng chục nghìn người nước ngoài đang ở Đức với quy chế tạm lưu trú có thể hy vọng quyền lưu trú lâu dài ở Đức.

Dự kiến, Thượng viện Đức (Bundesrat) sẽ sớm biểu quyết thông qua dự luật này trước khi Tổng thống Đức ký ban hành thành luật và đưa vào thực hiện./.

TTXVN